28datapro, KVKK ve GDPR başta olmak üzere çeşitli kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve bu süreçlerde gizlilik haklarının korunmasına yönelik çeşitli kanun ve regülasyonların gerekliliklerinin karşılanmasını sağlamaktadır.

Veri Sihirbazı

Veri sorumlusunun ihtiyacı olan envanteri elde eden uygulamamız KVKK ve GDPR ile uyumludur. Veri İşleme Politikası, Envanter ve VERBİS raporlarını oluşturma, Kişisel Veri İşleme Politikasını düzenleme modülleri ile bu süreci sağlıklı takip etmenizi sağlamaktadır.

Basit Kullanım

Kurumlarda KVKK süreçlerini yöneten kullanıcıların ihtiyacı olan basit bir arayüze sahiptir.

Dışa Aktarım

Girilen veriler ve raporlar istendiği zaman Excel ve PDF olarak dışarı aktarılmaktadır.

Açık Rıza Kayıtları

Uygulamamız açık rıza kayıtlarınızı yönetmenizi sağlamaktadır.

Projelerimiz